Brochures.
Deze brochures zijn in PDF formaat en kunnen geprint worden.

Erfrecht
 • Een erfenis, wat nu?
Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer.
Erfrecht
 • Hoe regel ik mijn nalatenschap?
Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.
Estate planning
 • Overdracht van vermogen tijdens leven
 • Bijzondere vormen van vermogensoverdracht
 • Overdracht van vermogen via huwelijksvermogensrecht
 • Overdracht van vermogen met behulp van erfrecht

 
Woning kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

 
Woning verkopen
Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.
Samen verder
 • Wat moeten wij nog extra regelen?
Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.
Koop en eigendom van een appartement
 • Vereniging van eigenaars
 • Het kopen van een appartement
 • Rechten en plichten
 • De vereniging in de praktijk
Ondernemingsrecht
 • Rechtpersonen
 • De B.V.
 • De rechtsvorm van de fiscus
 • Onderneming en onroerende zaken
Vereniging en Stichting
 • Statuten
 • Doel
 • Oprichting
 • Inschrijving
 • Ontbinding/opheffing
Bedrijfsopvolging
 • De voorbereiding
 • Uitgangspunt
 • Een eenmanszaak verkopen
 • Bedrijfsopvolging
 • Een BV verkopen
 • Extra aandachtspunten
 • Uw onderneming
 • Uw erfgenamen
Gezag en Voogdij
 • Wat is gezag?
 • Ouder
 • Gezag en Erfrecht
 • Wie heeft het gezag?