Covid-19

Beste relatie,

Zoals u heeft vernomen zijn er landelijke maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Hierbij willen wij u graag informeren over de maatregelen die wij als kantoor hebben genomen.

  1. Het dragen van een mondkapje op ons kantoor is verplicht;
  2. Vriendelijk verzoeken wij u om uw eigen pen mee te brengen;
  3. Kom alleen op afspraak naar ons kantoor toe;
  4. Bij het passeren van de akte verzoeken wij u vriendelijk om alleen in persoon te komen. Overige belangstellende, kinderen (ouder dan 12 jaar) etc. kunnen wij niet binnen laten.
  5. Vriendelijk verzoeken wij u vooraf alle betalingen te voldoen door overboeking op een van onze bankrekeningnummers. Contant geld nemen wij thans niet aan.
  6. Indien mogelijk bieden wij u (kosteloos) aan om de akte bij volmacht te laten passeren. Voor bepaalde akten zijn uitzonderingen zoals hypotheekakte, samenlevingscontracten, testamenten e.d. hierbij bestaat deze mogelijkheid helaas niet.

Bij ons op kantoor zult u worden ontvangen door een van onze receptionisten. Zij zullen u verwijzen naar de wachtkamer en verdere instructies geven. Vriendelijk verzoeken wij u om tevens met ons personeel 1,5 meter afstand te waarborgen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,


Mr. I.J.K. Lautenbach en Mr. C.S.S. Lautenbach
en alle medewerkers Notariskantoor Lautenbach